Smartthailawyer.com

Smartthailawyer.com

Open next page

ทนายลูกัส เอราดัส โครนีเวล

ทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา

ทนายลูกัส เอราดัส โครนีเวล 084 177 3334

ทนายลูกัส เอราดัส โครนีเวล 084 177 3334

สวัสดีครับ ผมทนายลูกัส เอราดัส โครนีเวล

ผมเป็นทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา
            เมื่อ ปี พ.ศ. 25 .... ผมได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย
            เมื่อ ปี พ.ศ. 25 ...  ผมจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย……………
            เมื่อ ปี พ.ศ. 25 ...  ผมผ่านการอบรมเป็นเนติบัณฑิต
            เมื่อ ปี พ.ศ 25 ....  ผมได้ฝึกงานและทำงานเป็นทนายครั้งแรกที่ สำนักงานทนายความ…………..              

            เมื่อปี พ.ศ. 25….. ผมได้เปิดสำนักงานทนายความของผมเอง รับให้คำปรึกษาและเป็นทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญาจนถึงปัจจุบัน

            เมื่อปี พ.ศ. 2566 ผมได้ร่วมงานกับเครือข่ายทนายความซึ่งท่านประธานทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ซึ่งท่านได้รวบรวมเพื่อนๆทนายความทั่วประเทศเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่าย ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างสมาชิกทนายความด้วยกัน ซึ่งเครือข่ายทนายความมีเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย กล่าวคือ

ประหยัด เพราะประชาชนจะได้ใช้บริการในพื้นที่ที่ลูกความอยู่หรือพื้นที่ที่มีคดีความ ทนายความจะไม่คิดค่าเดินทางหรือค่าที่พัก

สะดวก เพราะสมาชิกทนายความในเครือข่ายกระจายอยู่ทุกจังหวัด เช่นผมเองประจำอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อสมาชิกทนายความในจังหวัดอื่นๆ มีงานหรือรับงานแต่ไม่สะดวกในการเดินทางมาดำเนินคดีให้กับลูกความ สมาชิกท่านนั้นจะมอบหมายให้ผมดำเนินการแทน หรือให้ผมเป็นทนายความในคดีแทน อีกทั้งการให้บริการต่างๆจะสะดวกเพราะผมสามารถเดินทางไปศาลไม่เกิน 30 นาทีและเดินทางไปติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รวดเร็วกว่าทนายความต่างจังหวัดครับ อีกประการหนึ่งคือบางครั้งผมติดธุระหรือติดว่าความ คุณสามารถโทรหาคอลเซ็นเตอร์ ฝากข้อความให้ผมโทรกลับได้เลยครับ 

รวดเร็ว เพราะผมเดินทางไปศาลหรือติดต่อหน่วยงานต่างๆได้ไม่เกิน 30 นาที อีกทั้งลูกความสามารถนัดพบผมได้ภายในเวลาไม่เกิน 30 นาทีเช่นกัน จะให้ผมดำเนินการเรื่องอะไรภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผมสามารถจัดการได้ไม่เกิน 1 วันทำงาน และ

ปลอดภัย เครือข่ายเรามีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะรับเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความ เครือข่ายจะให้สมาชิกทุกคนส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบการเป็นทนายความและเป็นทนายความในพื้นที่จริงๆ เช่นการตรวจสอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตรวจสอบทะเบียนบ้านเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนั้นๆหรือไม่ ตรวจสอบภาพถ่ายสำนักงานมีสำนักงานจริงหรือไม่ ทั้งหมดเพื่อบริการประชาชนที่ต้องการใช้บริการทนายความครับ

              นึกถึงทนายความจังหวัดฉะเชิงเทรา นึกถึงผมทนายลูกัส เอราดัส โครนีเวล

นะครับ ติดต่อผมทางมือถือ 084 177 3334 หรือถ้าผมไม่ได้รับสาย ฝากข้อความไว้ที่ คอลเซ็นเตอร์ ที่ 089 226 8899

หมายเหตุ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างเตรียมเอกสารมาพบทนายได้ที่สำนักงานหรือบ้านของทนายความได้เลยครับ

                        *****************************************************************

ติดต่อทีมงานสมาร์ทไทยลอว์เยอร์

หัวหน้าทีมทนายลูกัส 099 099 0999

คอลเซนต์เตอร์ เครือข่ายทนายความ 02 114 7521

X